Numerologie
Numerologie je věda, jež má mnoho společného s astrologickou vědou, i když panuje u některých lidí názor, že to jsou pavědy. Astrologie vznikla někdy kolem 24. století př.n.l a je spjata s lidstvem od nepaměti. Přestože numerologie vznikla mnohem později, souvisí s astrologií tím, že obě pocházejí z vesmírného záření, z energie planet.
Jedním ze zakladatelů byl Pythagoras ze Samu, významný řecký filozof a matematik (580 - 497 př.n.l.), který tvrdil, že "základem všeho je číslo". Lichá čísla považoval za představitele mužského, aktivního a tvořivého elementu, oproti tomu sudým přisuzoval ženský princip, tedy poddajnost a pasivitu. Fascinovaly ho hvězdy a harmonii pokládal za nejvyšší kosmickou zákonitost ("harmonie sfér").Víme, že ve vesmíru se odehrávají cyklické děje, které lze vyjádřit čísly. Málokdo si uvědomuje, že tato čísla mají neviditelnou, ale mocnou vibrační sílu, která na nás působí od okamžiku našeho narození. Když např. rozsvítíme lampu, nemůžeme vidět elektrický proud, probíhající dráty, ale svítící lampa nám dává důkaz, že tento proud existuje. Právě tak nemůžeme vidět vibrační sílu vytvářenou čísly v datu narození, ale postřehneme její projevy v povahových rysech člověka. Vytváří určitou povahovou skladbu naší osobnosti a tím současně naznačuj směr našeho života.

Je třeba si však uvědomit, jak důležitý je tvořivý přístup k poznatkům, které numerologickým rozborem získáme, abychom dokázali rozvíjet své dané pozitivní vlastnosti a k dobrému usměrnit vlastnosti negativní. Abychom pochopili smysl svého života, životního úkolu a tak uměli ovlivnit svůj osud.

Základy numerologie vycházejí z magického významu čísel. Používá se čísel od 1 - 9. Ke každému číslu je přiřazena charakteristika určité planety, používaná také v astrologii.

Každý z nás zahajuje svůj vlastní osobní cyklus v den, kdy se narodí. Čísla v našem datu narození nám poskytují mřížku - vzorec, kterým můžeme měřit kvalitu své existence. Každá číslice má svoji vibraci a seskupení čísel v datu narození má také svoji vibraci. Zkoumání vzájemných vztahů mezi číslicemi v datu narození, které vibrují, každá samostatně nebo v seskupení, je podstatou vědy, která se nazývá numerologie.

Numerologie je tedy práce s čísly, kde výsledkem je odhalení člověka jiným způsobem, než to provádějí např. psychologové.

Pokud budete mít zájem o vypracování numerologického rozboru, uveďte, prosím, celé datum Vašeho narození. Pokud znáte i přesný čas, je možno rozbor dále rozšířit např. o Váš ascendent, který je po postavení Slunce nejdůležitějším prvkem horoskopu. Numerologie pracuje i s čísly Vašeho jména, proto prosím, uveďte, celé Vaše jméno, i podobu jména, kterým Vás Vaše okolí nejčastěji oslovuje, u žen i rodné příjmení. Numerologie nám však neříká, co se nám kdy stane, nevěští budoucnost, přesto nám ukáže možnosti do budoucnosti, v závislosti na osobních ročních vibracích. Numerologie nám může pomoci i při výchově našich dětí. Odhalí nám u dítěte jeho předpoklady a základní charakteristiku, což je důležité pro směrování jeho dalšího vývoje v životě. Pomáhá nám dítě vést tak, abychom jej podporovali tam, kde je to potřebné a tak se vyvarovali zbytečných chyb. Umožní nám lépe se také vcítit do jeho nitra a problémy řešit s větším pochopením. Numerologie nám také poradí ve výběru koníčků i budoucího povolání.
Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování. Jsou to jemné energie, kdy každé číslo vibruje v jiné dimenzi, každé je velmi specifické a nelze ho zaměnit s jiným. Mohli bychom je přiřadit k hudební stupnici - od vysokých po hluboké tóny. Podle množství a různosti nám numerologie pomáhá odhalit rozdílné vibrace každého z nás. Jsou to energie, které jsme si vybrali před svým příchodem na tuto planetu a s jejich pomocí máme možnost pochopit, jaké zkoušky a jaké směry jsme si vybrali. Musíme brát v úvahu nejen své vlastní datum narození, ale i dobu, ve které žijeme. Lidé, kteří se narodili s podobným datem v minulém století a měli obdobnou či stejnou mřížku, by se pravděpodobně zachovali v různých situacích odlišným způsobem, protože vibrace tehdejší doby je ovlivňovaly jinak. Každé číslo má svou vládnoucí planetu: 1 - Slunce, 2 - Měsíc, 3 - Jupiter, 4 - Uran, 5 - Merkur, 6 - Venuše, 7 - Neptun, 8 - Saturn, 9 - Mars, 0 - Pluto. Každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu. Když propojíme vliv čísla, planety a jejího znamení dostaneme velmi zajímavé výsledky při rozboru. Jednotlivá čísla působí na určité vibrační úrovni, a ať chceme nebo ne, působí i na nás, ať už s naším souhlasem, nebo bez něj.
ČarodějkaMonika je
 
Advertisement
 
Shutboard
 
Magický eshop
 
Pro návštěvu magického ESHOPU klikněte ZDE
Anketa
 
Spřátelené weby..
  

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=