Pocity

Za vším je pocit

 

 

Uvědomujete si, jak ohromnou a dosud málo prozkoumanou roli v našem životě hrají pocity? Vždyť nakonec děláme vše jen pro ně! Hledáme je v sexu, práci i v všemožné lidské činnosti. Na druhé straně deprese může dovést člověka k sebevraždě. Z agrese vznikají nenávisti, závisti, vraždy i války. Touha mít lepší pocit vede k snaze vyniknout majetkem či postavením. V náboženství odedávna hledali lidé pocity jistoty, mystikové i božské extáze.
Máme v sobě jakýsi základní, nejčastější pocit a do něj krátkodobě přicházejí jiné. Často bychom si přáli, aby příjemné pocity v nás zůstaly navždy, ale ony unikají a nevíme proč. Snažíme se je udržet, ale vznikají další problémy, i drogové závislosti.
Nepřetržitě, celý život prožíváme své pocity a hledáme lepší, takže by stálo za to se nad jejich zákonitostmi zamyslet. První důležitou myšlenkou je poznání, že pocit je symbolem situace i nás samých. Druhý ten, že ho dostáváme, můžeme se o něj přičinit, ale sami sobě ho dát nemůžeme. Pouze intenzivním přáním,  autohypnózou může vzniknout iluze vytvářející pocit. Ta je však srážkou s realitou života bolestivě odstraňována. A za třetí, že  existuje nekonečné množství pocitů, mohou se všelijak kombinovat, ale slovy nejdou dost přesně vyjádřit. Proto dosud unikaly pozornosti, ani psychologie si neuvědomila jejich dosah.
Měla by vzniknout nová věda, jež by se zabývala všemi zákonitostmi a souvislostmi pocitů. Zkoumat, jaké jsou druhy a odhalit jejich uspořádání do hierarchie. Zjistit, co to vlastně je i kdo a jak ho vytváří. Je to totiž daleko složitější než si myslíme. Nabízelo by se vytvořit určitý psychoterapeutický systém, jež by v podstatě nahradil náboženský a filozofický přístup, protože by využil a rozšířil jejich metody, jež již většinou degradovaly. Přičinit se o dobrý pocit je jistě důležitější než se starat o svůj image, kterým působíme spíše navenek.
Zabývala by se i málo diskutovaným faktem, že si často zbytečně kazíme pocit, protože se ze zvyku zatěžujeme negativitami všeho druhu. Stačilo by je jen vyčistit, odmítnout a byli bychom překvapeni kvalitou výsledu. Na to je však nutno negativity v hypnóze zesílit, aby vznikla silná motivace chtít je odhodit jako zbytečnou zátěž.
Ještě těžší je získat ještě vyšší pocity než mají lidé, které by bylo možno nazvat božské. Pro ně je již potřeba dosti bolestivě a dlouhodobě transformovat a rozšířit vědomí vzhůru k intuici. To zvládali od nejstarších věků šamani, zasvěcenci a mystikové.
Pocity jsou základní prožitky bytostí, věčně doprovázející všechny tvory a tak nejvíc ze všeho ovlivňují náš život. Nic nám není bližší. Víme, že se vyskytují duální, s extrémě rozdílnými extrémy, např. radostné - smutné, tísnivé - extatické, příjemné - nepříjemné, klidné - dynamické, vysoké-nízké i jejich nesčetné kombinace. Láska, nenávist, i sex a štěstí jsou hlavně specifické pocity.
Přejeme si příjemné pocity, nepříjemným bychom se rádi vyhnuli. Deprese i bolesti mohou dovést člověka k sebevraždě. Z pocitu vyjádřeného agresí vzniká nenávist, závist, vraždy i války.
Pocit vábí myšlenky i děje a naopak. Máme v sobě jakýsi základní, velmi složitý pocit a do něj krátkodobě přicházejí jiné, volně závislé na probíhajících dějích. Podobně jako programy běžící na počítači.
Mezi vznikem pocitu a myšlenky není velký rozdíl. Vzájemně se ovlivňují. Lidé si snaží vytvářet dobrý pocit a klid například iluzemi o vlastní výjimečnosti, horší pocity zahánějí.
Měla by vzniknout zvláštní, ze všech nejdůležitější věda jen po pocitech a jejich souvislostech. Logika pocitů je bohužel dosud téměř neznámá. Pravděpodobně závisí úplně na všem podle určitých pravidel.
Proto je velmi důležité nejprve zjistit, co to pocity vlastně jsou, jak vznikají a na čem závisí. První důležitou myšlenkou je zkušenost, že pocit je symbolem naší aktuální situace i nás samých. Jaká je entita a co dělá, takový má pocit. to platí absolutně. Kvalitnější život přináší kvalitnější pocit.Kdo je vytváří? Můžeme se o něj přičinit, ale sami sobě ho dát nemůžeme. Vytváří je tedy naše různá nevědomí, ale jejich motivy jsou často neznámé. Proč za dobrý čin nebýváme vždy odměněni dobrým pocitem a proč i zvrácenost je vedena touhou po pocitu, byť zvráceném?
Jsou výsledkem logiky Stvoření, zákonům lidem zcela neznámých. Duševní hygienou, pouhým vyhazováním nečistot si můžeme pocity podstatně zlepšit. Zvyk je bohužel železná košile, držíme se i zjevných disharmonií.
Mystika poznává tato tajemství. Zejména její meditace jsou továrnou na božské, lidem neznámé pocity, jež lze i vidět jako fraktálovitou strukturu složenou z malých celků - duálních archetypů. Jak Východ, tak i Západ má tyto mandaly v náboženských obrazech i stavbách.
Zesílenou intuicí, touto vyšší, božskou částí psychiky lze zkvalitnit životní styl, i když rychlé rozšiřování vědomí přináší problémy. Je velmi málo známé, ba ezoterické, že nejen extatické, ale i bolestivé pocity při správném přístupu umějí léčit, zdokonalovat a transformovat osobnost. To je podstata ukřižování jako cesty k Bohu. Meditace jsou zintenzivněným životem. To je vývoj, příčina našeho Stvoření

 

ČarodějkaMonika je
 
Advertisement
 
Shutboard
 
Magický eshop
 
Pro návštěvu magického ESHOPU klikněte ZDE
Anketa
 
Spřátelené weby..
  

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=